SYNLIGHED PÅ SOME

Corona ændrede mange ting. Også for projektet Dairy Career, som står bag rekrutteringen til landets mejeriingeniøruddannelse. Derfor henvendte de sig til os med et ønske om at kunne rekruttere nye mejeriingeniørstuderende via sociale medier.

FRA FYSISK TIL ONLINE
REKRUTTERING

Den danske mejeribranche er lille. På uddannelsen som mejeriingeniør bliver der uddannet akademikere til nøglepositioner inden for blandt andet ledelse og udvikling i fødevareindustrien og mange beslægtede brancher. Ildsjæle og specialister, der kommer til at indgå i en tæt, sammenvævet verden, hvor en række store virksomheder står for en stor del af rekrutteringen.

Bag mejeriingeniøruddannelsen står en industrigruppe bestående af landets største virksomheder, som er dem, der primært ansætter mejeriingeniørerne. Denne indsats er bl.a. udmøntet i tiltaget Dairy Career, som er et projekt, der sætter fokus på mejeriingeniøruddannelsen gennem en lang række ambassadørskaber, uddannelsesmesser og besøg på uddannelsesinstitutioner.

Hvor folkene i Dairy Career tidligere havde været i stand til at møde de studerende i øjenhøjde på uddannelserne og fortælle om mejeribranchen og -faget, var de nu nødt til at møde dem online i stedet. Og det stillede krav til deres online tilstedeværelse.

OPBYGNING AF SOCIALE
KANALER

Dairy Career havde ikke tidligere været på sociale medier, og det var derfor op til Marginal at opbygge deres SoMe-kanaler og rådgive dem herom. Vi har dermed stået for både organisk og betalt indhold på Instagram og Facebook.

Der er få udvalgte BA-uddannelser inden for ernæring- og fødevarer, der er adgangsgivende til kandidatuddannelsen som mejeriingeniør. Der er derfor tale om en meget nichepræget målgruppe og formålet med annonceringen er i højere grad at ramme de rigtige end at ramme bredt. Noget, vi har stor erfaring med gennem vores arbejde med rekruttering til efterskoler og uddannelsesinstitutioner.

For at løse opgaven har vi fokuseret indsatsen på Instagram og Facebook. Her har vi blandt andet udarbejdet små interviews og portrætter af Dairy Careers mange ambassadører for at skabe gode, nærværende historier. Desuden har vi rådgivet Dairy Career i forhold til såkaldte take-overs på Instagram, hvor ambassadører deler deres hverdag med profilens følgere. Vi har ageret generel sparringspartner på deres tiltrækningsstrategi.

“Vi har et værdiskabende samarbejde med Marginal som SoMe-samarbejdspartner på flere andre platforme, så det var et helt naturligt valg for os at kontakte Marginal, da vi skulle finde løsninger på markedsføring af mejeriingeniøruddannelsen under Corona-pandemien. Vi var i god udvikling før og har set væksten fortsætte her i 2021-22, hvilket blandt andet hænger sammen med vores synlighed på SoMe.”

SOME-INDSATS SIKREDE
FORTSAT VÆKST

Resultatet taler for sig selv; I en periode med færre fysiske arrangementer har Dairy Career og Marginal alligevel opretholdt et regelmæssigt flow af besøgende på hjemmesiden. Og ikke mindst har vi sikret, at de ikke har tabt tempo på kandidatoptaget og mejeripraktikken i perioden, hvor deres indsats har været “Corona-ramt”. Tværtimod. Den nyoprettede Instagram-konto nyder desuden et flot reach og et højt engagement.

Thomas Hermand

Brug for hjælp?

Thomas Hermand
Digital rådgivning og kreativ konceptudvikling
+45 61 30 14 32
[email protected]