Det handler om...

Strategi kommer før eksekvering

Forstas er en entreprenør- og anlægsgartnervirksomhed med årelang erfaring. Oprindeligt tog Forstas kontakten til Marginal, fordi de ønskede en ny hjemmeside. De syntes ikke længere, deres hjemmeside repræsenterede dem korrekt og følte sig ”ude af trit” med deres visuelle udtryk.

Derudover ville Forstas gerne sikre sig, at direktionens opfattelse af virksomheden matchede med-arbejdernes oplevelse af virksomheden og derefter sammenholde det med kundernes opfattelse af, hvem Forstas er.

Det forståelsesgrundlag skulle være udgangspunktet for en ny hjemmeside. Derfor udarbejdede vi en marketingstrategi, som vi brugte som vejviser i hjemmesideprojektet.

Markedsføringens nerve

En god strategi fungerer som en slags manifest. Ved at afdække virksomhedskulturen og finde frem til Forstas’ DNA, hjalp vi ledelsen såvel som medarbejderne med at få bekræftet, hvad der gør Forstas unik – og dermed hvad det er, der skal markedsføres.

For at nå frem til en virksomheds DNA, må man grave dybt. Derfor gennemførte vi en lang række kvalitative medarbejderinterviews og strategimøder for at sætte ord på alt det, der så nemt bliver overset og skabe en strategi, der er dybt forankret i hverdagen.

Og faktisk skete der det, der så ofte sker i en strategiproces; der tegnede sig hurtigt et tydeligt billede af Forstas med tilhørende aha-oplevelser undervejs. En fælles forståelse og stolthed over, hvem Forstas egentlig er – og en lyst til at kommunikere det ud til andre.

Vi vil - vi kan - vi gør

Fra strategi til hjemmeside

Strategien udmundede i en konkret marketingplan. Med Forstas’ DNA på plads og med en tilsvarende analyse af konkurrenternes hjemmesider, skitserede vi hjemmesidens visuelle udtryk og designede derefter et smukt og levende site. Fyldt med de mennesker og de historier, der kendetegner Forstas.

Ved at eksekvere tiltagene i denne rækkefølge, sikrede vi, at hjemmesiden rent faktisk kommunikerede det, den skulle – og at Forstas’ kunne genkende sig selv i den. Det visuelle udtryk fik ligeledes et fokus og en retning.

Kort sagt; Tingene blev gjort med en mening og en retning. Forstas fik et overblik over deres marketingaktiviteter, en funktionel og gennemarbejdet hjemmeside og opfølgende hjælp til tekstarbejde og cases.

“Samarbejdet med Marginal har bekræftet vores vurdering af hvordan Forstas betragtes af kunder og medarbejdere, bredt i organisationen. Marginal hjalp bl.a. med en vurdering af konkurrenternes hjemmesider og tilstedeværelse på de sociale medier, som dannede grundlag for tilgangen til ekstern kommunikation og ikke mindst opdatering af hjemmesiden så den blev både tidssvarende og på bedre måde præsenterer Forstas’ værdier og ikke mindst jobmuligheder.

Ligeledes fik vi belyst et ønske om øget intern kommunikation for medarbejderne omkring hvad der rør sig i virksomheden – samt hjælp til hvordan og i hvilket format dette kunne forbedres.”

- Casper Ohm, Proceschef

Andre cases

CVR 17885170
© Alle rettigheder forbeholdes – marginal.dk

CVR 17885170 – Privatlivspolitik