Kongeådalens Efterskole

–––––  KUNDEN

Kongeådalens Efterskole er en kreativitet, natur og håndværk er omdrejningspunkt. Efterskolen ligger i Sønderjylland og tilbyder efterskoleophold til både 9. og 10. klasse. 

Skolen var i en trængt situation, for det var småt med tilmeldinger. Kun 43 elever var skrevet op til start. En ny ledelse var netop trådt til og havde lagt en linje for efterskolen, som både de, vi og personalet troede på. 

–––––  OPGAVEN

At hæve elevtallet på en skole med tilmeldingsudfordringer er som regel et langt, sejt træk, der kræver vedholdenhed og en ihærdig, troværdig markedsføringsindsats. Det var også netop dét, der skulle til for Kongeådalens Efterskole, som Marginal indgik et samarbejde med i sommeren 2017 og tre år frem.

–––––  LØSNINGEN

Markedsføringsstrategien blev lagt, en ny hjemmeside blev livesat, vi fik gang i skolens SoMe- og Ads-annoncering, lavede film og fotos og udarbejdede diverse præsentationsmaterialer. Derudover blev en række Åbent Hus-dage planlagt, så potentielle elever og deres forældre kunne komme inden for dørene og få en fornemmelse af stemningen på netop denne efterskole. 

79 % flere elever på to år

Efter det første års samarbejde var der tilmeldt 56 elever til det kommende skoleår – og efter to år, kunne hele 77 elever glæde sig til at tilbringe et år på Kongeådalens Efterskole. Altså oplevede efterskolen en stigning på 79% i elevtallet i løbet af de to år. En støt stigning år for år, foranlediget af konsekvent, målrettet markedsføring – og et personale, der var tro mod skoleprojektet.

Ledelsen på efterskolen havde gennem perioden fulgt de tanker, som de allerede grundlagde ved starten af samarbejdet og været vedholdende i den linje, de havde lagt.

Det lange, seje træk bar frugt endnu engang og bekræftede os i, at der ikke findes et ”quick fix”, når det handler om at tiltrække efterskoleelever på en troværdig måde. 

–––––  DATO & KATEGORI
april 28, 2020